Jaarverslag stichting Appollonia

 

Het gehele jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de viering van het 65 jarig bestaan van de tandheelkundige dienst zeemacht.

 

Het bestuur van de stichting Appollonia bestond dit jaar uit:

Voorzitter: KLTZTA A.J. de la Court

Vice-voorzitter: KLTZTA MC. Van der Deijl-Nommensen

Penningmeester: LTZTA 1 J. Friedericy

Secretaris: LTZTA 1 W.A.M. van de Kraats-van Klink

 

Voor de organisatie van de lustrumviering is een commissie in het leven geroepen. Deze commissie bestond uit het voltallige bestuur aangevuld met Mevr Y. Groen-de Leeuw en Mevr M. Wierda.

 

Gedurende het jaar 2013 waren er geregeld bijeenkomsten van de commissie. Deze hebben geresulteerd in een geslaagd lustrumjaar met diverse activiteiten.

 

Op 12 juni 2013 was er een vaardag. Zo’n 70 actieve en postactieven van de tandheelkundige dienst zeemacht embarkeerde aan boord Zr.Ms. Rotterdam.  Een zeer geslaagde dag vol marine ervaringen en herinneringen.

 

Op dinsdag 1 oktober 2013, de officiële diesdatum, vond er een oud HTDZ-diner plaats op de marineclub in Den Helder.

 

De lustrumviering bestond verder nog uit 2 dagen. Op donderdag 3 april was er in gebouw Albatros op de Nieuwe Haven in Den Helder een symposium vooraf gegaan door een broodjeslunch. Na afloop uiteraard een borrel en een uitgebreid diner op de marineclub. Tijdens het symposium werd het eerste exemplaar van het lustrumboek uitgereikt aan de DPERS, CDRA van Gelder. Een officiële marine publicatie met een oplage van 500 exemplaren.

Op vrijdag 4 oktober waren er rondleidingen aan boord ZrMs. Bruinvis en MARDET Groningen. Dit gevolgd door een rondvaart door de marinehaven op een sleepboot. De afsluiting bestond uit een traditionele blauwe hap.

 

Op 21-03-2014 werd de lustrumcommissie ontbonden na een evaluatievergadering.

 

 

Stichting Appollonia
info@appollonia.nl